Bobby & Steve's Auto World of Minneapolis impound Vehicles (2023)

Adresse:
304 W 61st Street
Minneapolis, MN 55419

Denne auksjonen koordineres av "Bobby & Steve's Auto World." Alle beskrivelser og betingelser som er angitt anses som pålitelige, men ikke garantert. "Bobby & Steve's Auto World." er ansvarlig for å planlegge inspeksjon og hentetider. Innkreving og utbetaling av alle midler, inkludert men ikke begrenset til omsetningsavgift, kjøpers avgifter og betalinger til selgere er det eneansvaret til "Bobby & Steve's Auto World".


De er alene ansvarlige for å gi titler, salgsbrev og andre dokumenter til kjøperen med hensyn til kjøpte varer.
På denne auksjonen fungerer Bid-2-Buy utelukkende som en markedsføringsagent.

Alle gjenstander er gjenstand for salg frem til middag på dagen før auksjonen avsluttes.

Starter til slutt kl. 19.30 1 vare hvert 2. minutt, med utvidet budgivningsemne på hver vare.

INSPEKTIONSINFORMASJON...
Etter avtale, ring for å avtale.
Spørsmål Ring Heather på 612-540-3012

BETALINGS- OG HENTINGSINFO...
Etter avtale innen 2 virkedager etter at auksjonen er avsluttet. Ring for å avtale.
Spørsmål Ring Heather på 612-540-3012

Hvis du ikke mottar en faktura innen 24 timer etter auksjonens slutt, kan den ha blitt slettet som "Spam Mail". Ring kontoret for Bid-2-Buy for å be om at en annen blir sendt til deg.

INGEN FORRETNINGS- ELLER PERSONLIGE SJEKK, KREDITT- ELLER DEBETKORT!

MVA OG KJØPERGEBYRER...
10 % KJØPERGEBYR PÅ ALLE KJØP
Bobby & Steve's Auto World vil samle inn MN-omsetningsskatt og alle avgifter knyttet til overføring av tittelelementer.

BETALINGSBETINGELSER...
Kun kontanter, kassesjekk og bankoverføring.

EVENTUELLE TRANSAKSJONER OVER 9 000,00 USD MÅ BARE BETALES MED BANKSJEKK ELLER KASSERER.

Vennligst betal alle Cashier's Checks til"Bobby & Steve's Auto World.".
Alle sjekker og postanvisninger vil bli verifisert av finansinstitusjonen de ble trukket på.

INGEN varer vil bli frigitt før hele fakturaen er betalt i sin helhet.

Fra og med 20. desember 2017 vil all registrering av nye budgivere måtte registrere et kredittkort som en form for identifikasjon. Kortet ditt vil bli belastet $1 for å bekrefte og umiddelbart refundert.

MERK:
Selgerne tilbyr IKKE transport- eller frakttjenester for kjøpere for å fjerne varene sine. Enhver og alle metoder for tauing og/eller haling, samt alle andre metoder eller krav for fjerning og transport av utstyret, er kjøperens eget ansvar. ALLE VARER SELGES "SOM DE ER, HVOR-ER". IKKE ANSVARLIG FOR ULYKKER

Bid-2-Buy.com ANBEFALER ALLE BYDER Ta deg tid til å SE VAREN FØR DU LESER BUD!

Auksjons-ID: 106791

Sist endret: 13. april 2023 kl. 13.00

Disse vilkårene og betingelsene for bruk («Vilkår») gjelder for og styrer auksjonen og relaterte tjenester levert av Werner Auction Group, Inc. d/b/a Bid-2-Buy (heretter kalt «Bid-2-Buy») ) gjennom (a) nettstedet (http://www.bid-2-buy.com) og mobilapplikasjonen (individuelt og samlet, "nettstedet") - som delvis lar en bruker eller kjøper få informasjon om og by på varer – og (b) noen av dets direkteauksjoner og andre salgsarrangementer (personlig eller online) (individuelt og samlet, "Tjenesten" eller "Tjenestene").

Dette er en avtale mellom deg og Bid-2-Buy.Les hele avtalen. Hvis du ikke godtar disse vilkårene og betingelsene, kan duikkebruke tjenestene, inkludert nettstedet.

Ved å få tilgang til eller bruke tjenestene, inkludert nettstedet, registrere deg som enten kjøper eller selger, by på en vare, eller ved å utføre en selgerkontrakt eller selgertilknyttet kontrakt med bud-2-kjøp, du (en "bruker", "kjøper" ," "selger" og/eller "budgiver") representerer og garanterer overfor Bud-2-Kjøp at du – i hvert tilfelle – har lest og forstått disse vilkårene og betingelsene (som endret, hvis aktuelt), og godtar å være bundet ved dem.

Disse vilkårene og betingelsene skal være og omtales her som "Vilkår og betingelser" eller "avtale." Du og Bid-2-Buy omtales her samlet som "partene" og hver en part.

Bid-2-Buy forbeholder seg retten til å oppdatere, modifisere eller endre denne avtalen når som helst. Bid-2-Buy gir beskjed om slike endringer, som angitt nedenfor.

Registrering

Alle potensielle budgivere må registrere seg via nettstedet eller på auksjonssiden før du kan delta eller by. Du må være minst 18 år for å registrere deg og by på en vare. Hvis en potensiell budgiver trenger hjelp til å registrere seg, vennligst kontakt Bid-2-Buy for hjelp.

Nye budgivere må registrere et kredittkort som en form for identifikasjon. Kredittkortet ditt vil bli belastet $1 for å bekrefte identiteten din og kort tid etterpå refundert. Live-auksjonsarrangementer krever også gyldig førerkort eller bildelegitimasjon.

Bid-2-Buy kan, etter eget skjønn, nekte registrering til enhver person eller enhet. Etter å ha akseptert registreringen, er det etter Bid-2-Buys eget skjønn å nekte noen persons eller enhets fortsatte bruk av nettstedet eller tjenestene av en eller annen grunn. Bid-2-Buy kan iverksette tiltak mot deg for din oppførsel og forbeholder seg retten til å ekskludere deg (enhver person eller enhet) fra tilgang til nettstedet eller tjenestene hvis Bid-2-Buy. Avgjør – etter eget skjønn – at handlingene dine er upassende.

Auksjoner

Alle auksjoner er reserveauksjoner med mindre en auksjon er skriftlig identifisert av Bid-2-Buy som en "absolutt auksjon." Hver gjenstand som er inkludert i en reserveauksjon har en reserve med mindre det er uttrykkelig angitt om det motsatte skriftlig av Bud-2-Buy. I den grad nettstedet indikerer at en gjenstand har oppfylt reserven, betyr en slik notasjon utelukkende at reserven er oppfylt for den aktuelle gjenstanden og endrer ikke det faktum at auksjonen er en reserveauksjon eller at reserver for andre gjenstander gjenstår eller har ikke blitt oppfylt.

Budgivning avsluttes automatisk på et forhåndsbestemt tidspunkt som vil bli lagt ut i salgsbetingelsene som er spesifikke for auksjonen eller i andre auksjonsdetaljer. Alle tider er sentral standardtid.

Alle auksjoner avsluttes med et utvidet budgivningsformat. Denne funksjonen lar auksjonen fungere som en live-auksjon ved å forlenge tiden med (3) minutter(eller på et annet tidspunkt som Bud-2-Buy bestemmer etter eget skjønn)på ethvert element som har aktiv budgivning innen de siste tre minuttene etter at elementet ble avsluttet. Det gir også kunder med langsommere datamaskintilkoblinger en rettferdig mulighet til å by ved å eliminere budgivere som bruker dataskytterprogramvare for å legge inn bud innen siste sekund av en auksjon som gir deg bud.

Bid-2-Buy vil kunngjøre eventuelle tillegg til eller slettinger fra katalogen på auksjonsdagen. Bud-2-Buy kan, etter eget skjønn, tilby varer for salg per stykk eller parti. Bud-2-Buy kan også utvide en auksjon med varer fra forskjellige selgere. Gjenstander kan også blandes gjennom en auksjon.

En selger har rett til å fjerne gjenstander fra en auksjon enten før eller etter at budgivningen er gjennomført. I tilfelle fjerning av en vare etter at budgivningen er fullført, skal kjøperens eneste rettsmiddel være tilbakebetaling av ethvert bud (eller kjøpesum) som faktisk er betalt.

Alle salg er endelige. Når auksjonen avsluttes, vil alle vinnende budgivere bli varslet via e-post innen 24 timer etter at siste vare ble avsluttet på auksjonen. Vent på e-posten din før du kontakter Bid-2-Buy. Videre, hvis du la inn det høyeste budet på en gjenstand ved slutten av auksjonen, men budet ditt ikke oppfylte eller oversteg reserven for den gjenstanden, forblir budet ditt gyldig og kan bli akseptert frem til kl. 12.00 (sentral tid) dagen etter auksjonens avslutning. Dersom budet ditt blir et vinnerbud i kraft av at en selger reduserer reserven, vil du som vinnerbud bli varslet på e-post.

Som nevnt i denne avtalen er du ansvarlig for å kjenne til og bli kjent med varen du byr på. Når du blir en vinnende budgiver på auksjon, har du inngått en avtale om å kjøpe varen og skal betale for den i samsvar med denne avtalen, salgsbetingelsene og eventuelle andre gjeldende vilkår og betingelser fastsatt av Bud-2-Buy og spesifikt for den aktuelle auksjonen.

Ingen returer eller refusjoner vil bli tillatt, med mindre selgeren og Bid-2-Buy har autorisert det skriftlig signert av en offisiell for Bid-2-Buy. I tilfelle det oppstår en tvist angående den vinnende budprisen for en vare, skal posten som holdes av Bid-2-Buy ha forrang.

Hvis du – som en vinnende budgiver som ikke presterer – unnlater å betale rettidig betaling for et vinnende bud i samsvar med denne avtalen, vilkårene og betingelsene for salg eller andre vilkår og betingelser som er spesifikke for den aktuelle auksjonen innen tre (3) virkedager av forfallsdatoen for nevnte betaling, Bid-2-Buy, i tillegg til alle andre rettsmidler tilgjengelig for Bid-2-Buy eller selgeren i henhold til loven, inkludert, uten begrensning, retten til å holde den vinnende budgiveren ansvarlig for budprisen , kan Bid-2-Buy – etter eget valg – (a) videreselge varen offentlig eller privat, mens den vinnende budgiveren er ansvarlig for betaling av eventuelle mangler pluss alle kostnader som påløper, inkludert, men ikke begrenset til, videresalgskostnader og lagringskostnader, (b) kontakte den nest høyeste budgiveren for å tilby varen til dem, og den opprinnelige høybyderen kan miste sin plass som vinnerbud, og (c), etter eget skjønn, enten godta det Bud-2-Buy anses å være det endelige budet eller innhente ytterligere bud på gjenstanden i tvisten.

(Video) My day at the impound lot take 2

Videre, hvis du betaler for en vare du er den vinnende budgiveren for, men ikke klarer å hente eller fjerne en vare i rett tid som anvist av Bid-2-Buy, vil du, i tillegg til eventuelle andre rettsmidler tilgjengelig for Bid-2-Buy eller selgeren i henhold til loven, er ansvarlig overfor Bid-2-Buy for en daglig lagringsavgift på $50,00 eller den maksimale daglige lagringsavgiften som er tillatt i henhold til Minnesota-loven (hvis noen), avhengig av hva som er lavere, og underlagt eventuelle gjeldende grenser for totalsummen. lagringsgebyr, hvis noen.

Budgivning

ALLE ARTIKLER SELGES SOM DE ER, HVOR DE ER, MED ALLE FEIL OG UTEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTI. Budgivere oppfordres sterkt til å undersøke eller inspisere gjenstander personlig før budgivning. Det er kjøperens eller budgiverens ansvar å bestemme varenes tilstand og by i henhold til dette. Inspeksjonsdager er på plass for hver auksjon, kontakt Bid-2-Buy for spesielle forespørsler.

Som nevnt ovenfor, for å by på en auksjon, må du først registrere deg hos Bid-2-Buy. For hver vare i en auksjon er et minimumsbud og en minimumsøkning (også kalt "budøkning") satt av systemet vårt. Programvaren vår vil ikke akseptere et bud lavere enn verken åpningsbudet eller gjeldende bud pluss minimumsøkningen (økningen). Hvis et upassende bud legges inn, vil en budgiver umiddelbart bli varslet om at deres bud ikke ble akseptert og gitt en mulighet til å korrigere budet. Eventuelle nåværende høybydere som er overbudt på dette tidspunktet vil motta varsel via e-post.

Når du har lagt inn et bud, kan du ikke fjerne eller senke et bud. Ingen bud vil bli fjernet etter at de er lagt inn. Bid-2-Buy kan fjerne eller senke et bud for en budgiver når det fastslår – etter eget skjønn – at et bud ble lagt inn ved en feil.

Et maksimumsbud kan legges inn når du byr på en vare (dette kalles noen ganger et "fullmaktsbud"). Et maksimumsbud brukes av systemet vårt for å øke budet ditt automatisk i tilfelle du blir overbudt av en annen bruker. Bid-2-Buys system/plattform vil bare by høyt nok til å overby gjeldende høybyder, i henhold til minste budøkning (økning). Dette kan være en veldig praktisk funksjon, siden det lar systemet by på dine vegne, slik at du ikke trenger å overvåke en auksjon konstant.

Bid-2-Buy er avhengig av selgeren for informasjon om varer i auksjonen. Bid-2-Buy foretar ingen undersøkelser av denne informasjonen og gir ingen representasjoner eller garantier angående sannheten eller fullstendigheten til denne informasjonen. Bud-2-Kjøp og selger påtar seg intet ansvar for og gir ingen representasjoner eller garantier angående beskrivelsene av gjenstander i markedsføringsmateriell for auksjonen. Som nevnt ovenfor er det din plikt å verifisere slike beskrivelser før du byr. Derfor, for eksempel, er fotografier utelukkende gitt for din bekvemmelighet og skal ikke tolkes som representasjoner eller garantier av noe slag knyttet til varene.

Du erkjenner og godtar at du har/hadd mulighet til å inspisere alle varer før du legger inn et bud og erkjenner og godtar at du ikke kan ha noen krav eller søksmål mot Bid-2Buy eller selger knyttet til vareinformasjon, fotografier eller beskrivelser.

Varene er ment å selges uten programvare hvis noen er aktuelt. I tilfelle at en selgers programvare er inkludert i et varesalg, gir Bid-2-Buy ingen representasjoner eller garantier angående programvaren, inkludert, men ikke begrenset til, din rett til å bruke slik programvare, eller ytelsen til programvaren.

Bid-2-Buy leverer tjenestene og nettstedet slik at selgere kan tilby eiendeler/gjenstander for bud og kjøpere kan legge inn tilbud om å kjøpe varer. Bud-2-Buy er ikke en agent for en kjøper eller selger. Bid-2-Buy har ikke makt til å overføre eiendomsretten til eiendeler som tilbys av selgere. I tillegg gir Bid-2-Buy ingen representasjon eller garanti av noe slag med hensyn til viljen eller evnen til verken kjøper eller selger til å fullføre et salg. Bid-2-Buy leverer tjenestene, inkludert nettstedet, slik at selgere kan tilby varer for salg i samsvar med denne avtalen, vilkårene og betingelsene for salg og eventuelle andre gjeldende vilkår og betingelser fastsatt av Bid-2-Buy. Selgerne er alene ansvarlige for uavhengig å verifisere bakgrunnen og kredittverdigheten til brukerne eller budgiverne som de inngår, eller som de potensielt vil inngå en transaksjon med.

Som nevnt ovenfor er alle auksjoner reserveauksjoner med mindre en auksjon er identifisert skriftlig av Bid-2-Buy som en "absolutt auksjon." Hver gjenstand som er inkludert i en reserveauksjon har en reserve med mindre det er uttrykkelig angitt om det motsatte skriftlig av Bud-2-Buy. En reserve kan opprettes gjennom bud eller den kan være forhåndsbestemt av selgeren. Reservasjonsprisen er den laveste prisen selgeren er villig til å akseptere for varen. Reservasjonsprisen blir ikke offentliggjort for andre budgivere enn Bud-2-Kjøp. Denne funksjonen gjør det mulig for selgeren å liste varene sine til en lavere startpris uten å være forpliktet til å selge varen før budgivningen når reserven. Dette gjøres vanligvis for å oppmuntre til å by på en vare. En selger kan, etter eget valg, senke eller frafalle en reserve- eller reservepris når som helst og gi det da høyeste budet det vinnende budet på det tidspunktet.

I tilfelle det oppstår en tvist mellom en kjøper (eller budgiver) og selger knyttet til transaksjoner utført gjennom tjenestene, inkludert nettstedet ("tvisten"), skal du (budgiver, kjøper, selger eller tilknyttet selger) holde skadesløs. , holde ufarlig og forsvare (av advokater som er tilfredsstillende for Bid-2-Buy etter eget skjønn) Bid-2-Buy, dets tilknyttede selskaper og datterselskaper, og alle deres respektive styremedlemmer, ledere, medlemmer, ansatte, agenter, aksjonærer, co. -merkevare, partnere, etterfølgere og overdragere, og hvert av de foregående, fra alle krav, søksmål, søksmål ved lov eller egenkapital, dommer, ansvar, tap, skader, kostnader eller utgifter, inkludert uten begrensning rettskostnader og advokathonorarer, som kreves fra eller pådras av Bid-2-Buy som oppstår som følge av eller på noen måte er relatert til en tvist med mindre tvisten oppstår utelukkende som et resultat av Bid-2-Buys grove uaktsomhet eller forsettlige oppførsel.

Auksjonarius kan by

Bid-2-Buy, dets tilknyttede selskaper (som betyr andre auksjonsholdere som arrangerer en auksjon på nettstedet), og deres respektive ansatte og agenter (samlet kalt "Auksjonarius") har (eller forbeholder seg) retten til å by på en gjenstand i enhver auksjon . Bid-2-Buy kan by på en vare opp til reserven på varen på en selgers vegne. Videre, hvis en registrert budgiver trenger assistanse, kan auksjonarius gi et bud på en registrert budgiver i henhold til den registrerte budgiverens instruksjoner. I den grad Bud-2-Buy eller dets ansatte eller agenter (samlet "Bid-2-Buy") legger inn et vinnende bud, skal Bid-2-Buy kjøpe varen. Identifikasjonen av budgivere, inkludert auksjonarius, avsløres ikke for brukere eller budgivere, selv om slik informasjon er synlig for auksjonarius (inkludert Bud-2-kjøp). Bud-2-Kjøp kan se alle høyeste bud.

Du – som bruker, budgiver og/eller kjøper – godtar uttrykkelig at antall bud på en vare ikke representerer interessenivået for en vare.

Du – som bruker, budgiver og/eller kjøper – godtar også uttrykkelig at et eller flere bud representerer/ikke representerer en vares faktiske verdi.

Videre godtar du – som bruker, budgiver og/eller kjøper – uttrykkelig (og representerer og garanterer overfor Bud-2-Kjøp) at du kun vil gi et eller flere bud (inkludert et maksimumsbud) på en vare til et beløp i dollar. (s) at du ønsker å betale for en vare og uten annen grunn.

Brukeratferd

Du – som bruker – er alene ansvarlig for all oppførsel og overføringer som finner sted under ditt brukernavn og passord, selv om du ber auksjonarius om å legge inn et bud på dine vegne. Uten å begrense det foregående, representerer, garanterer og avtaler du – som bruker – at din bruk av tjenestene, inkludert nettstedet, ikke skal:

(a) bryte enhver gjeldende lov, inkludert lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover, regler og forskrifter;

(b) forstyrre eller forstyrre datanettverk koblet til tjenesten, inkludert nettstedet;

(Video) Police: Man Shot Dead in Parked Car

(c) utgi seg for å være en annen person eller enhet, eller gi noen feilaktig fremstilling av ansettelsesforholdet ditt av eller tilknytning til en annen person eller enhet;

(d) forfalske overskrifter eller på noen måte manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen til brukerinformasjon (eller din) informasjon;

(e) forstyrre eller forstyrre bruken av tjenestene, inkludert nettstedet, av andre brukere, eller "forfølge", true eller på noen måte trakassere en annen bruker;

(f) laste opp, legge ut, overføre, publisere eller distribuere materiale eller informasjon som inneholder et datavirus eller annen kode, filer eller programmer som på noen måte har til hensikt å forstyrre eller forstyrre funksjonen til tjenestene, nettstedet eller andre datasystemer;

(g) bruke tjenestene eller nettstedet på en slik måte at du får uautorisert adgang til eller tilgang til andres datasystemer;

(h) laste opp, legge ut, overføre, publisere eller distribuere materiale eller informasjon som utgjør eller oppmuntrer til atferd som vil utgjøre en straffbar handling, gi opphav til annet ansvar eller på annen måte bryte gjeldende lov;

(i) laste opp, legge ut, overføre, publisere eller distribuere materiale eller informasjon som er ulovlig, eller som potensielt kan oppfattes som skadelig, truende, fornærmende, trakasserende, ærekrenkende, injurierende, vulgært, uanstendig eller rasemessig, etnisk, eller på annen måte upassende; eller

(j) reprodusere, kopiere, modifisere, selge, distribuere eller på annen måte utnytte tjenestene eller nettstedet til kommersielle formål, eller en hvilken som helst komponent derav (inkludert, men ikke begrenset til, materiale eller informasjon som er tilgjengelig via nettstedet).

Uten å begrense det foregående, representerer du – som bruker – videre, garanterer og forplikter deg til at du ikke vil selge eller kjøpe gjenstander som kanskje ikke lovlig tilbys for salg eller kjøp i USA, og at du ikke vil eksportere fra USA Angir ethvert element i strid med amerikansk lov. Enkelte varer som tilbys for salg på en auksjon, kan utgjøre "Begrenset teknologi." I henhold til føderal lov kan slike varer ikke sendes utenfor USA. Bid-2-Buy gir ingen representasjoner eller garantier angående, og har ikke utført noen undersøkelser for å fastslå hvilke elementer, hvis noen, utgjør begrenset teknologi.

Kjøpers oppførsel

I tillegg til de andre forpliktelsene som er angitt her, erkjenner og godtar du – som kjøper – at du ved å legge inn et bud på en vare representerer, garanterer og forplikter deg til:

(a) at du ikke skal gi en uriktig fremstilling av din evne til å avslutte transaksjonen i henhold til eller i samsvar med denne avtalen, vilkårene og betingelsene for salg, og andre gjeldende vilkår og betingelser etablert av Bud-2-Buy og spesifikke for den aktuelle auksjonen,

(b) at du har kapasitet til å avslutte transaksjonen,

(c) at du har faktisk fullmakt til å legge inn et bud og kjøpe varen, og

(d) at ethvert bud du gir på en vare utgjør enugjenkallelig tilbudå kjøpe varen for hele budbeløpet.

Auksjonsstenging og betaling

Hver auksjon har sin egen sluttid oppført i vilkårene og betingelsene for salg. Auksjoner avsluttes automatisk på dette tidspunktet, som beskrevet ovenfor. Det sendes ut meldinger til de vinnende budgiverne. Bid-2-Buy kan etter eget skjønn kreve en kjøpers premie eller gebyr på solgte varer. Alle slike gebyrer eller gebyrer vil bli angitt i de relevante auksjonsvilkårene og salgsbetingelsene. Hvis det belastes, skal kjøperens premie eller gebyr være en prosentandel av salgsprisen for hver solgte vare og skal innkreves av Bud-2-Kjøp direkte fra hver vinnende budgiver, i tillegg til bud- (eller kjøps)prisen.

Bid-2-Buy vil kunngjøre fjernings- eller "utsjekkingsperioden" på auksjonsdagen i tilfelle av en direktebegivenhet. Nettauksjoner vil ha detaljene lagt ut i vilkårene og betingelsene for salg. Bud-2-Kjøp skal ikke ha noe ansvar for å koble fra verktøy til en solgt vare, inkludert elektrisitet, gass og avfalls- og vannledninger. Det er ditt eget ansvar som kjøper å ordne og betale for fjerning og forsendelse av kjøpte varer. Det er også ditt ansvar som kjøper å gi, eller, hvis det er aktuelt, sørge for at agentene dine som utfører en fjerning på dine vegne, på forespørsel gir bevis for følgende forsikringspoliser hos pålitelige forsikringsselskaper, og i følgende beløp: 2 000 000 USD til sammen enkeltgrense, $1.000.000 eiendomsskade og $1.000.000 omfattende generelt ansvar med kontraktsansvar for alle riggere; og $500.000 last og $1.000.000 omfattende generelt ansvar når det gjelder transportører; og annen forsikring som måtte kreves av enhver statlig myndighet, inkludert arbeidsskadeforsikring.

Fjerning av en gjenstand skal skje forsvarlig og med tilbørlig aktsomhet for lokaler og annen eiendom på samme. Du – som kjøper – skal restaurere og reparere alle faste og personlige eiendeler som er endret eller skadet som følge av fjerning av en kjøpt vare. Hvis den vinnende budgiveren/kjøperen ikke fjerner en vare innen den annonserte utsjekkingsperioden, kan Bid-2-Buy og selgeren etter eget skjønn og uten å begrense noen rettigheter Bid-2-Buy eller selgeren måtte ha under dette Avtalen, salgsbetingelsene eller loven anser at varen er forlatt av kjøperen/vinnende budgiver, og kjøperen/vinnende budgiveren vil ikke ha ytterligere rettigheter med hensyn til varen.

Du erkjenner at en auksjonsside er et potensielt farlig sted. Brannfarlige, skadelige, etsende og trykksatte stoffer kan være tilstede. Tungt utstyr kan brukes, og elektriske kretser kan være strømførende.Enhver går inn på et auksjonssted på eget ansvar med varsel om lokalenes tilstand og den virksomhet som skal eller har blitt drevet i lokalene.Du skal informere dine agenter og ansatte om det samme. Du inngår en pakt og godtar at verken du eller noen som handler på dine vegne skal ha noe krav mot Bid-2-Buy, selgeren eller deres respektive offiserer, aksjonærer, ansatte eller agenter for skader påført eller for skade på eller tap av eiendom som kan skje på en auksjonsside.

Det er den vinnende budgiveren/kjøperens eget ansvar å oppfylle alle offentlige sikkerhets- og miljøstandarder ved fjerning, frakt og bruk av kjøpte varer. Enkelte varer for salg kan inneholde "farlige stoffer", slik det begrepet er definert under føderale, statlige eller lokale miljølover og forskrifter. Bid-2-Buy har ingen plikt til å fjerne eventuelle farlige stoffer som er inneholdt i eller er en del av en vare. Du – hvis en vinnende budgiver eller kjøper –

(Video) Fast N' Loud Officially ENDED After This Happened... WHY DID ALL THE GAS MONKEY EMPLOYEES LEAVE?

godta å skadesløs, holde harmløs og forsvare (av advokater som er tilfredsstillende for Bid-2-Buy etter eget skjønn) forsvare (av advokater som er tilfredsstillende for Bid-2-Buy) Bid-2-Buy, dets tilknyttede selskaper og datterselskaper, og alle deres respektive styremedlemmer, ledere, medlemmer, ansatte, agenter, aksjonærer, co-branders, partnere, etterfølgere og overdragere, og hvert av de foregående, fra alle krav, søksmål, søksmål eller rettssaker, dommer, ansvar, tap, skader, kostnader eller utgifter, inkludert uten begrensning rettskostnader og advokathonorarer, som kreves fra eller pådras av Bid-2-Buy og som oppstår som følge av eller på noen måte er relatert til salg, fjerning, forsendelse eller bruk av eventuelle kjøpte varer.

Endringer i tjenester og nettsted

Du erkjenner og godtar at Bid-2-Buy kan endre, modifisere, endre, suspendere eller avbryte ethvert aspekt av tjenestene, inkludert nettstedet, når som helst uten varsel og uten ansvar overfor deg eller noen tredjepart. Bid-2-Buy forbeholder seg videre retten til å pålegge begrensninger på visse funksjoner i tjenestene, inkludert nettstedet, når som helst, uten varsel og uten ansvar overfor deg eller noen tredjepart.

Endringer eller endringer i vilkår og betingelser, vilkår og betingelser for salg og andre auksjonsspesifikke vilkår og betingelser

Du erkjenner og godtar også at Bid-2-Buy – etter eget skjønn – kan oppdatere, modifisere eller endre, helt eller delvis, disse vilkårene og betingelsene (samt gebyrer og transaksjonsregler angitt i vilkårene og betingelsene). av salg eller andre gjeldende vilkår og betingelser fastsatt av Bud-2-Buy og spesifikt for den aktuelle auksjonen) fra tid til annen. Følgelig skal du regelmessig gjennomgå disse vilkårene og betingelsene, salgsvilkårene og andre vilkår og betingelser som er spesifikke for den aktuelle auksjonen. Når Bid-2-Buy oppdaterer, modifiserer eller endrer disse vilkårene og betingelsene, vil vilkårene og betingelsene, som endret, gjenspeiles på nettstedet, og Bid-2-Buy vil oppdatere "sist endret"-datoen øverst i denne Avtale. Når Bid-2-Buy oppdaterer, modifiserer eller endrer salgsbetingelsene og eventuelle andre gjeldende vilkår og betingelser etablert av Bid-2-Buy og spesifikt for en auksjon, vil gjeldende versjoner av det samme bli lagt ut på nettstedet og presentert i forbindelse med detaljene i den aktuelle auksjonen.

Du godtar å gjennomgå disse vilkårene og betingelsene, salgsvilkårene og eventuelle andre gjeldende vilkår og betingelser etablert av Bud-2-Buy og spesifikke for den aktuelle auksjonen som legges ut på nettstedet med jevne mellomromog i forkant avlegge inn hvert bud. Din fortsatte bruk av tjenestene, inkludert nettstedet, etter enhver endring, utgjør aksept av vilkårene og betingelsene, salgsvilkårene og alle andre gjeldende vilkår og betingelser etablert av Bud-2-Buy og spesifikt for den aktuelle auksjonen, som endret. Hvis du ikke ønsker å godta noen av de foregående vilkårene eller betingelsene, salgsvilkårene eller andre gjeldende vilkår og betingelser etablert av Bud-2-Buy og spesifikt for den aktuelle auksjonen eller fremtidige versjoner av samme, gjøreikkebruke eller få tilgang til (eller fortsette å få tilgang til) tjenestene, inkludert nettstedet. Du godtar og garanterer videre at produkter eller gjenstander som ligner på gjenstandene som er tilgjengelige gjennom tjenestene, er tilgjengelige for deg gjennom andre forhandlere, auksjoner og andre medier, og at denne avtalen, salgsvilkårene og eventuelle andre gjeldende vilkår og betingelser etablert av Bid-2-Buy og som er spesifikke for den aktuelle auksjonen, består av vilkår som er akseptable for deg og som ikke er innholdsmessig eller prosessuelt uforsvarlige eller vanskelige for deg å overholde eller akseptere. Følgelig erkjenner og godtar du at, så langt det er tillatt i henhold til loven, med mindre annet er angitt, enhver oppdatering, modifikasjon eller endring av disse vilkårene og betingelsene, salgsvilkårene eller andre gjeldende vilkår og betingelser etablert av Bud-2-kjøp og spesifikt for den aktuelle auksjonen vil fullt ut styre din bruk av tjenestene, inkludert nettstedet.

Ingen garanti

Bruk av tjenestene (inkludert nettstedet) er på egen risiko. Som nevnt ovenfor, tilbyr Bid-2-Buy, delvis, en tjeneste for kjøpere til å by gjennom et nettbasert auksjonsformat. Du erkjenner og godtar at denne tjenesten kanskje ikke fungerer som den skal til enhver tid. Følgelig kan ikke Bid-2-Buy holdes ansvarlig for servernedetid, eller manglende evne til å få tilgang til nettstedet eller tjenestene våre. Du skal under ingen omstendigheter ha noe krav eller søksmål mot Bid-2-Buy eller noen andre hvis Internett ikke fungerer som det skal til enhver tid. Bud-2-Buy er ikke ansvarlig for tapte bud fra noen kilder. Videre kan varsler sendt av Bid-2-Buy via e-post muligens ta lengre tid enn forventet og kan ikke telles med for å informere deg om en vares status. Videre, i tilfelle problemer, forbeholder vi oss retten til å kansellere, starte på nytt eller utvide en vare, eller fullføre auksjonen etter eget skjønn.

I DEN MAKSIMALE UTREDNING SOM TILLATES AV GJELDENDE LOV, LEVERES TJENESTERNE (INKLUDERT NETTSTEDET) UTEN GARANTIER AV NOEN SLAG, ENKEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE FORMÅL, ELLER IKKE- OVERTREDELSE. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, VERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, FÅTT AV DEG FRA OSS ELLER GJENNOM TJENESTERNE (INKLUDERT NETTSIDEN) VIL SKAPE NOEN GARANTI. UTEN BEGRENSNING AV OVENFOR GARANTERER BID-2-BUY IKKE AT NOEN INNHOLD ELLER INFORMASJON SOM ER TILGANG TIL GJENNOM TJENESTERNE ELLER NETTSTEDET ER NØYAKTIG ELLER KORREKT; AT TJENESTERNE (INKLUDERT NETTSIDEN) VIL MØTE DINE KRAV; AT TJENESTERNE (INKLUDERT NETTSTEDET) VIL VÆRE TILGJENGELIGE PÅ ETHVERT BESTEMT TIDSPUNKT ELLER STED, UAVBRUTT ELLER SIKKER; AT EVENTUELLE DEFEKTER ELLER FEIL VIL BLI RETTET; ELLER AT TJENESTERNE (INKLUDERT NETTSIDEN) ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. ALT INNHOLD SOM LASTES NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE ER INNHOLDT GJENNOM BRUK AV TJENESTERNE (INKLUDERT NETTSTEDET) LASTES NED PÅ DIN EGEN RISIKO, OG DU VIL ENESTE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DITT DATASYSTEEM ELLER MOTORBIATA. LAST NED ELLER DIN BRUK AV TJENESTERNE (INKLUDERT NETTSIDEN).

Ansvarsbegrensning

I DEN MAKSIMALE OMRÅDET SOM TILLATES AV GJELDENDE LOV, SKAL BUD-2-KJØP IKKE UNDER OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG OVER FOR DEG ELLER TREDJEPART FOR NOEN OMSTENDIGHET, KONSEKVENS, TILFELDIG, EKSEMPEL, TILFELDIG, INDIVIDITET, SPEKSIELLT, SPEKSIELLT, S, Inkludert, uten begrensning, skader for tapt overskudd, salg eller inntekter, tapt virksomhets- eller forretningsavbrudd, bruk, data eller andre immaterielle tap, eller advokats gebyrer eller kostnader som oppstår som følge av eller relatert til tjenestene (inkludert nettstedet), denne avtalen ELLER YTELSEN ELLER BRUDD PÅ DETTE, UANSETT OM ANSVAR GJELDER I KONTRAKT, TORT ELLER ANNET ELLER OM BID-2-KJØP HAR BLITT GJORT OM MULIGHETEN FOR DETTE.Verken Bid-2-buy eller Selger skal holdes ansvarlig for skader av noen type eller art (enten i kontrakt, erstatningsrett eller på annen måte) påført eller gjort krav på av deg eller noen annen person eller enhet i forbindelse med TJENESTER ELLER NETTSIDEN.

I TILLEGG, I DEN MAKSIMALE OMRÅDET SOM TILLATES AV GJELDENDE LOV OG UTEN BEGRENSNING AV OVENFOR, PÅTAR BUD-2-BUY INGEN ANSVAR ELLER ANSVAR FOR NOEN (I) FEIL, FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER; (II) PERSONSKADE ELLER EIENDOMSSKADE, AV ENHVER NATUR, SOM FØLGE AV DIN TILGANG TIL ELLER BRUK AV TJENESTERNE (INKLUDERT NETTSTEDET); (III) EVENTUELL UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER BRUK AV TJENESTERNE (INKLUDERT NETTSTEDET) OG/ELLER ALLE INFORMASJONER SOM LAGRETS DER; (IV) EVENTUELLE AVBRUTT ELLER AVBRYTELSE AV OVERFØRING TIL ELLER FRA TJENESTERNE (INKLUDERT NETTSTEDET); (V) EVENTUELLE BUGS, VIRUS, TROJANSHESTER ELLER LIKNE SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER GJENNOM TJENESTERNE ELLER NETTSTED AV EN TREDJEPART; (VI) EVENTUELLE FEIL ELLER UNTERLEVELSER I NOEN INNHOLD ELLER FOR EVENTUELLE TAP ELLER SKADE OPPÅDET SOM RESULTAT AV BRUK AV EVENTUELLE INNHOLD SOM PLASTES, E-POSTES, SENDES ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJØRT TILGJENGELIG GJENNOM TJENESTERNE ELLER NETTSIDENE; OG/ELLER (VII) BRUKERDATA ELLER EN TREDJEPARTS ærekrenkende, støtende eller ulovlige oppførsel.

VIDERE, Uten å begrense det foregående, skal ikke i noe tilfelle Bid-2-Buys ansvar overfor DEG for noen handling eller unnlatelse som skjer i forbindelse med TJENESTERNE (HVIS NOEN) overstige beløpet DU FAKTISK HAR betalt til Bud-2-Buy som en depositum eller som betaling for en kjøpt vare.

Oppdrag

Denne avtalen, inkludert dine rettigheter og forpliktelser heri, kan ikke overføres eller tildeles av deg, men kan tildeles av Bid-2-Buy uten begrensning. Ethvert forsøk fra deg på å overføre eller tildele denne avtalen, eller noen av dine rettigheter eller forpliktelser under denne, skal være ugyldige.

Frafall av gruppesøksmål/juryrettssak

MED HENSYN TIL ALLE PERSONER OG ENHETER, UANSETT OM DE HAR FÅTT ELLER BRUKT TJENESTEN ELLER NETTSTEDET TIL PERSONLIGE, KOMMERSIELLE ELLER ANDRE FORMÅL, MÅ ALLE KRAV, ÅRSAKER TIL HANDLING ELLER KRAV IKKE VÆRE UNDER ANVENDIGHET SAKKER ELLER KLASSEMEDLEM I ENHVER PÅSTÅTTE KLASSESAKTIONER, KOLLEKTIV HANDLING ELLER ANNEN REPRESENTATIV SAKSFERD. DU GODTAR AT VED Å INNGÅ DENNE AVTALEN, GIR DU OG VI HVER AVSIKRING AV RETTEN TIL EN RETNING AV JURYEN ELLER TIL Å DELTA I EN KLASSEKJONSSAKSJON, KOLLEKTIV SAKSJON ELLER ANNEN REPRESENTATIV SAKSFERD AV NOE SLAG.

Gjeldende lov, forum og advokathonorarer og -kostnader

Denne avtalen, salgsbetingelsene og eventuelle andre gjeldende vilkår og betingelser etablert av Bud-2-Buy og spesifikt for den aktuelle auksjonen (for formålet med dette avsnittet, individuelt og samlet, heretter referert til som "Avtalene") skal tolkes i samsvar med de materielle lovene i staten Minnesota, uten å gi effekt til lovkonfliktprinsipper. Du og Bid-2-Buy er enige om at det eksklusive møtestedet for eventuelle krav, tvister, rettssaker eller årsaker til handlinger som oppstår under eller i forbindelse med avtalene skal være i Anoka County, Minnesota eller i USAs distriktsdomstol for distriktet av Minnesota. Du samtykker uttrykkelig til personlig og eksklusiv jurisdiksjon i domstolene i delstaten Minnesota i Anoka County og i USAs distriktsdomstol for distriktet Minnesota. Du fraskriver deg videre ethvert forsvar av ubeleilig forum med hensyn til en slik domstol, og samtykker i å ikke bringe noen tvist, krav, søksmål, søksmål eller prosedyrer som oppstår fra eller relatert til avtalene i noen annen domstol. Du fraskriver deg også enhver binding, kausjon eller annen sikkerhet som kan kreves av Bid-2-Buy i enhver handling eller prosedyre, og samtykker videre til forkynnelse av prosessen i henhold til Minnesota-lovgivningen. Hvis du bryter noen av vilkårene i avtalene eller du saksøker Bid-2-Buy og Bid-2-Buy er den rådende part, skal du være ansvarlig for og refundere Bid-2-Buy for advokatsalærer og -kostnader. 2-Kjøp pådrar seg i eller relatert til et søksmål som påbegynnes for å håndheve noen del av avtalene eller pådrar seg ved å svare på eller forsvare seg mot krav eller søksmål hevdet av deg mot Bid-2-Buy. Enhver avgjørelse angående advokatsalær og kostnader skal tas av dommeren.

For formålet med foregående avsnitt og enhver selgerkontrakt eller selgertilknyttet kontrakt, godtar enhver part som inngår en selgerkontrakt eller selgertilknyttet kontrakt med Bud-2-Buy at uttrykket "Avtaler" i det foregående avsnittet inkluderer selgerkontrakten og selgeren. Tilknyttet kontrakt, som aktuelt, og at begrepet "deg" i denne paragrafen/seksjonen inkluderer selgere og selgertilknyttede selskaper.

Skilleevne, fraskrivelse og overlevelse

(Video) Some cars in Minneapolis towed during recent street sweeping

Hvis en bestemmelse i eller forpliktelse i henhold til avtalen, salgsbetingelsene og andre gjeldende vilkår og betingelser etablert av Bud-2-Buy og spesifikke for den aktuelle auksjonen skal være ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndheves, er gyldigheten, lovligheten og håndhevelsen av de gjenværende bestemmelsene eller forpliktelsene skal ikke på noen måte bli påvirket eller svekket av dette. Fraskrivelsen av en bestemmelse eller betingelse eller brudd på ethvert vilkår vil ikke være en fraskrivelse av noe senere brudd på samme eller andre vilkår eller betingelser. Denne avtalen utgjør den fullstendige og endelige integrerte avtalen mellom partene med hensyn til de spesifikke vilkårene heri. Denne avtalen, salgsbetingelsene og alle andre gjeldende vilkår og betingelser etablert av Bud-2-Buy og spesifikke for den aktuelle auksjonen skal være bindende for og gjelde til fordel for partene og deres respektive arvinger, personlige representanter, etterfølgere og tillatte tildelinger (hvis noen). Erkjennelsene, forpliktelsene og forpliktelsene til partene som er angitt i denne avtalen, salgsvilkårene og eventuelle andre gjeldende vilkår og betingelser fastsatt av Bud-2-Buy og spesifikt for den aktuelle auksjonen skal overleve utløpet eller oppsigelsen av samme, som endret, og levering av tjenestene, med mindre det er uanvendelig i henhold til deres vilkår.

Personvern

Du forstår at ved å bruke tjenestene, inkludert nettstedet, samler, bruker og avslører Bid-2-Buy din personlige informasjon og aggregerte og/eller anonymiserte data som angitt i vår personvernerklæring tilgjengelig på nettstedet, og ved å klikkeher.

(Video) Steve’s Auto World Mini Sonny’s Car Wash Tunnel

Videos

1. Catalytic converter theft prevention
(CityofBloomingtonMN)
2. Web extra: Checklist to keep your car running during this cold snap
(WCCO - CBS Minnesota)
3. Polygamist Cult 'Prophet' Caught Towing Underage Girls in Trailer — Full Bodycam
(Law&Crime Network)
4. Saved Missing People From Car (Girl Found Unconscious)
(PhilTheThrill)
5. Always Place A Bag On Your Car Mirror When Traveling Alone, Here’s Why !
(Did You Know ?)
6. Post Malone Hotboxed a Woman’s Car for Q’s Punishment (Clip) | Impractical Jokers | truTV
(truTV)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kerri Lueilwitz

Last Updated: 05/22/2023

Views: 5599

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kerri Lueilwitz

Birthday: 1992-10-31

Address: Suite 878 3699 Chantelle Roads, Colebury, NC 68599

Phone: +6111989609516

Job: Chief Farming Manager

Hobby: Mycology, Stone skipping, Dowsing, Whittling, Taxidermy, Sand art, Roller skating

Introduction: My name is Kerri Lueilwitz, I am a courageous, gentle, quaint, thankful, outstanding, brave, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.