Hvor mye tjener Uber-sjåfører i Storbritannia? | BRUK (2023)

Ekspert på verktøysparingTaxi forsikringUberHvor mye tjener Uber-sjåfører i Storbritannia?

Taxiforsikringsguide

Ubers vekst, på samme måte som mange apper, skyldes i stor grad de fleksible arbeidsmønstrene den gir både kundene og sjåførene.

Uber-sjåfører har fordelen av å bestemme når og hvordan de jobber. Enten det er en tilleggsinntektskilde eller en primærjobb, er det helt ditt å bestemme hvor mange timer du skal bruke.

Men gitt en slik fleksibilitet, hva kan du potensielt tjene som Uber-sjåfør?

I Storbritannia skal Uber-sjåfører ha et gjennomsnitt på £7,88 per tur. Hvis vi vurderer to turer i timen, resulterer det i en timepris på £15,76. Derfor kan kjøring i 30 timer i uken tilsvare en inntekt på rundt £472.

26. juni, 202326. juni, 2023

Chris Richards

Hvor mye tjener Uber-sjåfører i Storbritannia? | BRUK (1)

Hvor mye tjener Uber-sjåfører vanligvis?

En Uber-sjåfør på heltid i Storbritannia kan forvente en månedlig inntekt på mellom £1260 og £2840.

La oss fordype oss i tallene...

I 2021 svingte gjennomsnittskostnaden for en Uber-tur i Storbritannia mellom £9 og £12 (ekskludert tips), varierende etter sted. Tar vi gjennomsnittet, kan vi anslå en nasjonal rate på rundt £10,50 per reise.

Etter Ubers kutt på 25 % sitter sjåførene igjen med omtrent 7,88 pund per tur. Som nevnt tidligere, gir regnskap for to turer i timen en timeinntekt (etter Ubers avgifter) på £15,76.

Husk at faktisk inntjening kan variere. Faktorer som kjøretøytype, kjøretimer, varighet og plassering påvirker i betydelig grad hjembetalingen din.

Å drive en taxitjeneste med ditt eget kjøretøy medfører driftskostnader som drivstoff, vedlikeholdsavgifter og kjøretøyavgifter, som tærer på inntektene dine.

(Video) How much does an UK Uber driver earn per year? Profit after expenses. Annual income explained

Privat leieforsikringer en nødvendighet, forskjellig fra vanlig bilforsikring, da den dekker deg for kommersiell bruk av bilen din. Dette må vurderes før du begynner å kjøre med Uber.

Hvor mye tjener Uber-sjåfører i Storbritannia? | BRUK (2)

Sammenlign Uber taxiforsikring fra opptil 15 selskaper nå

Få tilbud

Hva lager London Uber-sjåfører?

London Uber-sjåfører kan tjene hvor som helst mellom £250 og £800 i uken, avhengig av arbeidstimer. Hvis du kjører i London sentrum, kan det hende Uber-sjåfører må vurdere rushtidsavgifter, potensielt opptil £15 per dag.

Hyppig kjøring i sentrale overbelastningssoner kan føre til ekstra årlige kostnader på over £2000!

Varierer Ubers pris over hele landet?

Ubers priser kan variere avhengig av byen eller regionen du opererer i.

Uber bestemmer reisepriser ved å estimere varighet og avstand, og bruker deretter spesifikke priser for å beregne grunnprisen. Disse prisene varierer avhengig av beliggenhet.

Ekstra avgifter som bompenger og flyplassparkeringsavgifter kan påløpe avhengig av hvor du befinner deg.

Hvor mange timer jobber Uber-sjåfører ukentlig?

Deltidsansatte Uber-sjåfører jobber vanligvis rundt 20 timer ukentlig, mens heltidssjåfører kan jobbe over 45 timer.

Uber har oppgitt gjennomsnittlig arbeidstid for britiske Uber-sjåfører til å være rundt 30, med omtrent 16% som jobber mindre enn 10 timer ukentlig. Uber introduserte en policy for sjåførtimer i 2018, som krever en 6-timers hvile etter 10 timers kjøring for å sikre sikkerheten.

Får Uber-sjåfører tips?

Uber-sjåfører mottar og beholder alle tipsene sine. Tatt i betraktning gjennomsnittlig kundetips 10-20 % av kjørekostnaden, kan tips øke inntektene dine betydelig.

Uber-kunder kan rangere sjåfører og legge til et tips etter hver tur gjennom appen.

(Video) UberX, Cab Driver weekly earnings income in London UK, how much money uberX drivers make in London?

Får Uber-sjåfører feriepenger?

Uber betaler sine sjåfører en ukes feriepenger beregnet til 12,07 % av inntekten.

I tillegg tilbyr Uber en National Living Wage-betaling for å sikre at sjåfører tjener den britiske regjeringens minstelønn.

Som Uber-sjåfør trenger du ikke be om ferier. Du kan jobbe eller ta fri som du vil. Feriebetalingen din blir automatisk lagt til Uber-kontoen din.

Dekker Uber bensinkostnader?

Uber dekker ikke bensinkostnader. Det er noe å vurdere hvis du tenker på å bli sjåfør.

Hvis du kjører mye, bør du vurdere en elbil. Det er miljøvennlig og billigere å kjøre, og du kan dra nytte av EV-spesifikke kampanjer på Uber. Et annet alternativ er å bruke en drivstoffeffektiv dieselbil for å kutte ned på drivstoffutgiftene.

Hvor mye tjener Uber-sjåfører i Storbritannia? | BRUK (3)

Sammenlign tilbud på uber taxiforsikring for opptil 15 forsikringsselskaper

Få tilbud

Hvordan kan jeg øke inntektene mine som Uber-sjåfør?

Bruk raskere og mer effektive ruter for å maksimere inntektene, og hold unna overbelastede områder der det er mulig.

Dette er ikke bare til fordel for deg og kundene dine, men det reduserer også utslippene og drivstoffforbruket.

(Video) Is Uber and Bolt worth doing in 2023 London, UK

Her er noen tips for å tjene mer som Uber-sjåfør:

Kjør i rushtiden

Når etterspørselen er høy, øker prisene, noe Uber omtaler som høyprising. Dette kan være i rushtiden i bysentra eller i nærheten av idrettsarenaer under store arrangementer. Velg tidspunktene dine med omhu og du kan tjene mer.

Bytt til elbil for å spare penger

Bytte til elbil kan spare penger på drivstoff og utslippsavgifter. Du kan også tjene mer per time gjennom Uber Green og spesielle EV-kampanjer.

Vurder å jobbe for flere selskaper

Mens Uber er en betydelig aktør i samkjøringsbransjen, tilbyr andre selskaper bonuser og kampanjer til nye sjåfører. Se på selskaper som Ola og Bolt som opererer i ditt område.

Er det en god jobb å kjøre for Uber?

Til tross for fremveksten av andre skysstjenester, er det fortsatt å være Uber-sjåfør et populært jobbvalg for folk som søker fleksibelt arbeid. En fersk undersøkelse fant at 74 % av konsertarbeiderne er fornøyde med arbeidssituasjonen sin.

Nylige endringer betyr at Uber-sjåfører nå har rett til feriepenger og National Living Wage Pay, og garanterer en minstelønn for arbeidstiden din. Du kan også øke inntekten din gjennom tips og Uber-kampanjer.

Er det verdt å kjøre for Uber?

Å være Uber-sjåfør kan være verdt å vurdere fleksibiliteten til å velge din egen arbeidstid og inntjeningspotensial.

Potensielle ulemper inkluderer drivstoffkostnader, vedlikeholdskostnader for kjøretøy og arbeid på kvelder og helger.

Men med den rette balansen og dra nytte av kampanjer som høyprising og Uber Green, kan du tjene en anstendig inntekt når det passer deg.

Hvilken by betaler mest til Uber-sjåfører?

Uber-sjåfører har en tendens til å tjene mest i London på grunn av høy kjøreetterspørsel, noe som betyr høyere priser og inntjeningspotensiale.

Men andre byer som Manchester, Birmingham og Bristol gir også gode muligheter for Uber-sjåfører, spesielt i travle tider eller store arrangementer.

(Video) 🍔 UberEats 🍒 Lyft 💰 Uber 🍒 kirsebærplukking av posen

Hvor mye tjener Uber Eats-sjåfører?

Gjennomsnittlig,Uber spisersjåfører i Storbritannia tjener mellom £7 og £14 i timen. Så hvis du jobbet 30 timer ukentlig, kan du tjene fra £210 til £420.

Inntektene dine kan variere basert på faktorer som kjørested, tid på dagen og etterspørselen etter leveranser.

Som Uber Eats-sjåfør består gebyret ditt av tre elementer:

  • Hentegebyr — Hver gang du henter fra en ny restaurant.
  • Avleveringsgebyr - For hver separat bestilling du leverer.
  • Pris per mil — For den totale avstanden fra henting til avlevering.

Du kan også øke inntektene dine gjennom tips og Ubers Boost-funksjon, som øker prisene i bestemte områder i rushtiden.

Men som med alle bud-konserter, kostnader som drivstoff, vedlikehold av kjøretøy ogmatleveringsforsikringmå dekkes av deg. Det er viktig å ta hensyn til disse når du beregner inntektene dine.

Hvor mye koster Uber?

Uber tar 25 % kutt fra den totale avgiften for hver tur. Så hvis en tur koster £10, tar Uber £2,50, og du beholder £7,50.

Ubers kutt trekkes fra før eventuelle inntekter settes inn på bankkontoen din.

Hvordan kan jeg bli en Uber-sjåfør?

Å bli en Uber-sjåfør innebærer disse trinnene:

  • Registrer deg online
  • Skaff en privat leielisens fra ditt lokale råd.
  • Last opp nødvendige dokumenter.
  • Velg et kjøretøy som oppfyller Ubers britiske standarder.
  • Fullfør et online onboarding-kurs.
  • Aktiver kontoen din og begynn å kjøre.

Hvilken forsikring trenger jeg å kjøre for Uber?

Du trenger privat leieforsikring, som dekker deg for å frakte passasjerer mot betaling og inkluderer offentlig ansvarsdekning i tilfelle en hendelse.

Uber godtar kun forsikringer fra visse Instadoc-godkjente leverandører.

Du kan raskt be om et tilbud på privat leieforsikring, og den er fullt integrert med Uber-plattformen, noe som forenkler prosessen.

(Video) Del 1 💰: LYFT 💰 og Uber begge drar gjennom juni. Penger er 🐌 treg! 🚘

Få enUber forsikringstilbudi dag. Det tar bare et minutt.

Videos

1. 7 måter å tjene $ 100 per dag på smarttelefonen din-hvordan tjene penger på telefonen din
(Bizwebjournal)
2. Our Man In Havana - 1959 - Alec Guiness
(PrimeSiteUK)
3. Reach For The Sky - 1956 - Kenneth More
(PrimeSiteUK)
4. 😆🤣 Kan jeg overleve rideshare??? Dag én uten å bruke Lyft! 💰 🍔
(UberJeep AZ)
5. Lyft og Uber 🚘 Time Management ⏰️ fører til 💰 fortjeneste !!
(UberJeep AZ)
6. Ikke fall for disse svindelene i Tyrkia. Se før du reiser!
(Olga Pro. Going places)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated: 07/24/2023

Views: 5682

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.